لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ۹۹/۴/۲۷

/لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ۹۹/۴/۲۷

لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ۹۹/۴/۲۷

مالکین محترم

با سلام

احتراما نظر به شیوع مجدد ویروس کرونا و ممنوعیت اعلامی از سوی بخشداری سرخرود به دلالت نامه پیوست برای برگزاری هرگونه همایش و تجمع، بدینوسیله لغو جلسه مجمع عمومی نوبت دوم روز جمعه مورخ ٩٩/٠۴/٢٧ اعلام می گردد. 

بدیهی است پس از رفع محدودیت ها و بازگشت به شرایط عادی، تاریخ و مکان برگزاری مجمع به اطلاع خواهد رسید.

با تجدید احترام

پرویز هاشم زاده

رئیس هیئت مدیره

 

۱۳۹۹/۴/۲۲ ۶:۳۲:۴۵