خانه ۱۳۹۳/۸/۲۸ ۱۵:۱۴:۰۳

اعلان‌ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) [...]

By | تیر ۳ام, ۱۳۹۸|

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا (سی و یکم خرداد ماه ۱۳۹۸)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) [...]

By | خرداد ۵ام, ۱۳۹۸|

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن مالکان خانه دریا

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم [...]

By | اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۸|

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی به طور فوق العاده ﴿نوبت دوم﴾ انجمن مالکان دریا

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) [...]

By | اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|