آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۱هجری شمسی

/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۱هجری شمسی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۱هجری شمسی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

شماره ثبت ۳۵۰۰  -شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) که رأس ساعت ۱۱ صبح روز جمعه مورخ سی ام دی ماه ۱۴۰۱ به نشانی: مازندران – کیلومتر ۱۲ محمودآباد به سرخ رود – شهرک خانه دریا – مجتمع خدماتی رفاهی شهرک تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه
تصویب بودجه (شارژ) برای سال مالی ۱۴۰۱
انتخاب دو عضو علی البدل هیئت مدیره جهت ترمیم آن
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت امنا
استماع گزارش بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

:توضیحات مهم

مطابق با اساسنامه، رعایت موارد زیر برای داوطلبین (کاندیداها) و اعضای محترم انجمن ضروری است
شرایط عضویت در هیئت مدیره
مطابق با ماده ۳۱ اساسنامه ، داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشد
داشتن حداقل سن ۴۰ سال
خود و یا یکی از اعضای درجه یک خانواده به مدت حداقل ۱۰ سال سابقه مالکیت در شهرک خانه دریا دارا باشند
دارا بودن حداقل سه دانگ مالکیت قطعی یکی از املاک شهرک خانه دریا

داشتن حداقل مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم  مدرک تحصیلی دیپلم کافی نیست
ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی مؤثر و قابل اثبات باشند

شرایط عضویت در هیئت امناء
مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه ، داوطلب عضویت در هیئت امنا باید دارای شرایط زیر باشد
داشتن حداقل سن ۵۰ سال
خود و یا یکی از اعضای درجه یک خانواده به مدت حداقل ۱۰ سال سابقه مالکیت در شهرک خانه دریا دارا باشند
دارا بودن حداقل سه دانگ مالکیت قطعی یکی از املاک شهرک خانه دریا

داشتن حداقل مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم  مدرک تحصیلی دیپلم کافی نیست
ارائه گواهی عدم سوءپیشینه
دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی مؤثر و قابل اثبات باشند
براساس تبصره ۲۷ ماده ۳۱ اساسنامه، کاندیداها از زمان نشر آگهی برگزاری عمومی و حداکثر تا ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی نوبت اول می بایست
فتوکپی مدارک مشروحه در بندهای فوق را جهت درج در سایت انجمن برای اطلاع عموم اهالی شهرک تحویل دفتر انجمن واقع در تهران -خ ولیعصر-روبروی پارک ملت -نبش خ انصاری- برج ملت – ط۱۰ – واحد ۳ در قبال اخذ رسید نمایند. بدیهی است ارائه مدارک بعد از تاریخ مقرر قابل پذیرش نخواهد بود
جهت برگزاری هرچه بهتر مجمع و در راستای رعایت قانون و مفاد اساسنامه همراه داشتن مدارک زیر جهت احراز هویت و صدور ورقه  ورود به مجمع الزامی می باشد
کپی سند مالکیت
کپی کارت ملی شخص مالک یا وکیل ایشان
اصل وکالتنامه محضری با تصریح حق شرکت و رای در مجامع  در خصوص وکیل
اصل وکالتنامه عادی با تصریح حق شرکت و رای در مجامع در خصوص منسوبیت درجه۱
مالکینی که حداکثر معادل یکسال بابت شارژ بدهی داشته باشند، حق حضور در مجامع را ندارند

بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از مقررات فوق، از ورود مالکین فاقد شرایط یاد شده و همچنین همراهان و یا اشخاص متفرقه به محل مجمع اکیداٌ ممانعت به عمل خواهد آمد

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۳۳:۵۰