اساسنامه انجمن مالکان خانه دریا

/اساسنامه انجمن مالکان خانه دریا
اساسنامه انجمن مالکان خانه دریا ۱۳۹۷/۳/۱۷ ۰:۱۶:۴۱

در این بخش می‌توانید اساسنامه رسمی انجمن مالکان خانه دریا را مشاهده نمایید:

لطفاَ توجه داشته باشید قراردادن اساسنامه انجمن و تعییرات آن در سایت به سبس رعایت اصل شفافیت در عملکرد انجمن برای اعضای است. ازاینرو خواهشمند است تا در حفظ اطلاعات انجمن کوشا باشید.

در این صفحه می‌توانید اساسنامه انجمن را مشاهده نمایید.

توجه! اطلاعات ارایه شده در این بخش متعلق به انجمن مالکان خانه دریا و اعضای آن است. هر گونه استفاده از این اطلاعات بدون دریافت مجوز کتبی از انجمن مالکان خانه دریا (شماره ثبت ۳۵۰۰) غیر قانونی است و موجب پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
اساسنامه انجمن مالکان خانه دریا