چارت سازمانی

/چارت سازمانی

چارت سازمانی

مالکان شهرک ساحلی خانه دریا به هدف مدیریت هرچه بهتر این شهرک زیبا اقدام به تشکیل انجمن مالکان خانه دریا کرده‌اند. این انجمن که در قالب یک موسسه غیر تجاری ثبت و مشغول به فعالیت شده است وظایف مدیریت، نگهداری و حفظ رفاه اعضای خود در شهرک ساحلی خانه دریا را بر عهده دارد.

در این بخش ساختار سازمانی انجمن مالکان خانه دریا آورده شده.

۱۳۹۷/۳/۱۶ ۲۰:۴۴:۱۷