گزارش‌های مالی

/گزارش‌های مالی
گزارش‌های مالی ۱۳۹۷/۳/۱۷ ۱۰:۰۴:۴۳

شفافیت در عملکرد و ارایه عمومی گزارش‌های مالی شهرک خانه دریا یکی از هدف‌های اصلی انجمن مالکان خانه دریا است. هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری شهرک انجام می‌شود از منابع دریافتی از اعضای انجمن مانند شارژ سالیانه، همیاری و… است. انجمن مالکان خانه دریا با ارایه گزارش‌های مالی شفاف که توسط حسابرسان مورد تایید اعضای انجمن هر سال تهیه می‌شوند به اعضای انجمن و مالکان خانه دریا اطمینان می‌دهد رسالتی که برای خدمت به اعضای انجمن بر عهده گرفته‌اند را به بهترین روش به انجام می‌رسانند.

در این بخش گزارش‌های مالی انجمن که توسط حسابرس انتخاب شده توسط اعضای انجمن بصورت سالانه ارایه می‌شود در اختیار شما قرار می‌گیرد.گزارش‌های مالی توسط موسسات حسابرسی مستقل و خبره که عضو و مورد تایید انجمن حسابرسان خبره هستند تهیه می‌شوند.

توجه! اطلاعات ارایه شده در این بخش متعلق به انجمن مالکان خانه دریا و اعضای آن است. هر گونه استفاده از این اطلاعات بدون دریافت مجوز کتبی از انجمن مالکان خانه دریا (شماره ثبت ۳۵۰۰) غیر قانونی است و موجب پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مشاهده گزارش مالی

گزارش حسابرس مستقل
(موسسه حسابرسی فراز مشاور)
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

فایل pdf گزارش حسابرس مستقل سال مالی ۱۳۹۵

مشاهده گزارش مالی
مشاهده گزارش مالی

گزارش حسابرس مستقل
(موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا)
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

فایل pdf گزارش حسابرس مستقل سال مالی ۱۳۹۵

مشاهده گزارش مالی
مشاهده گزارش مالی
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰

(فایل pdf)

مشاهده گزارش مالی