آگهی مجمع عمومی

/آگهی مجمع عمومی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا- سوم تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۴۳:۱۰

آگهی دعوت به مجمع نوبت اول 03-04-1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)انجمن مالکان خانه دریا- سوم تیرماه سال ۱۴۰۱ شمسی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۴۳:۱۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۱هجری شمسی

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۳۳:۵۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت 3500  -شناسه ملی: 10260066698 بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) که رأس ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ سی ام دی ماه [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۳۰دی ماه سال ۱۴۰۱هجری شمسی ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۳۳:۵۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سمت ها – تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۰۷:۰۱

آگهی تغییرات انجمن مالکان خانه دریا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت 3500 و شناسه ملی 10260066698 آگهی تغییرات موسسه انجمن مالکان خانه دریا به شماره ثبت 3500 و شناسه ملی 10260066698 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 24/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 1398 و 1399 مورد [...]

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سمت ها – تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲:۰۷:۰۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸

۱۴۰۰/۸/۱۶ ۲۱:۱۷:۵۹

به نام خدا مالکین محترم شهرک خانه دریا با اهداء سلام بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) که راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ به نشانی تهران - خیابان ولی عصر- بالاتر از جام جم - [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول) مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ ۱۴۰۰/۸/۱۶ ۲۱:۱۷:۵۹

لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ۹۹/۴/۲۷

۱۳۹۹/۴/۲۲ ۶:۳۲:۴۵

مالکین محترم با سلام احتراما نظر به شیوع مجدد ویروس کرونا و ممنوعیت اعلامی از سوی بخشداری سرخرود به دلالت نامه پیوست برای برگزاری هرگونه همایش و تجمع، بدینوسیله لغو جلسه مجمع عمومی نوبت دوم روز جمعه مورخ ٩٩/٠۴/٢٧ اعلام می گردد.  بدیهی است پس از رفع محدودیت ها و بازگشت به شرایط عادی، تاریخ [...]

لغو برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ۹۹/۴/۲۷ ۱۳۹۹/۴/۲۲ ۶:۳۲:۴۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹:۱۴:۱۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت ۳۵۰۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸) به اسنتاد مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا راس ساعت 17 [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹:۱۴:۱۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

۱۳۹۸/۵/۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت 3500 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی 10260066698) بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴