دسته‌بندی نشده

/دسته‌بندی نشده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

۱۳۹۸/۴/۳ ۲۰:۳۲:۴۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت 3500 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی 10260066698) به استناد اساسنامه، مجمع عمومی سالیانه عادی (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا راس ساعت 10 صبخ [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۸/۴/۳ ۲۰:۳۲:۴۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان خانه دریا (نوبت دوم)

۱۳۹۷/۴/۳ ۱۹:۵۹:۴۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان خانه دریا (نوبت دوم) (شماره ثبت 3500) شناسه ملی 10260066698) به استناد اساسنامهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان خانه دریا در تاریخ یکم تیر ماه 1397 برگزار گردید، لیکن مطابق صورت جلسه تنظیمی و اساسنامهٔ مجمع فوق‌الذکر با عدم احراز حضور اکثریت اعضای انجمن [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالکان خانه دریا (نوبت دوم) ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۹:۵۹:۴۸