مستندات انجمن

/مستندات انجمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا

۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹:۱۴:۱۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت ۳۵۰۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸) به اسنتاد مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا راس ساعت 17 [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹:۱۴:۱۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا

۱۳۹۸/۵/۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت 3500 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی 10260066698) بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا ۱۳۹۸/۵/۱۹ ۲۲:۲۹:۲۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

۱۳۹۸/۴/۳ ۲۰:۳۲:۴۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت 3500 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن مالکان خانه دریا (شناسه ملی 10260066698) به استناد اساسنامه، مجمع عمومی سالیانه عادی (نوبت اول) انجمن مالکان خانه دریا راس ساعت 10 صبخ [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۸/۴/۳ ۲۰:۳۲:۴۷

صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳:۱۰:۳۲

صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1397 مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالکان خانه دریا با احترام، به پیوست صورت‌های مالی انجمن مالکان دریا (شماره ثبت 3500) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 ارایه می‌شود. صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 1398/02/10 به تایید هیات مدیره [...]

صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۳:۱۰:۳۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی به طور فوق العاده ﴿نوبت دوم﴾ انجمن مالکان دریا

۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۲:۲۷:۳۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی بهطور فوق العاده ﴿نوبت دوم﴾ انجمن مالکان دریا ﴿شماره ثبت 3500﴾ (شناسه ملی: 10260066698) به استناد اساسنامه، مجامع عمومی فوق‌العاده ﴿نوبت اول﴾ و عادی بطور فوق‌العاده ﴿نوبت اول× انجمن مالکان خانه دریا به ترتیب راس ساعت ۱0 و ۱۱ صبح [...]

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) و مجع عمومی عادی به طور فوق العاده ﴿نوبت دوم﴾ انجمن مالکان دریا ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۲:۲۷:۳۷

آگهی تغییرات موسه انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت ۳۵۰۰

۱۳۹۷/۳/۲۸ ۶:۴۳:۰۲

تصویر آگهی ثبتی تغییرات هیئت مدیره موسسه انجمن مالکان خانه دریا به شماره ثبت 3500 به استناد تصمیم‌های گرفته شده در جلسه هیئت مدیره به تاریخ 1396/07/13

آگهی تغییرات موسه انجمن مالکان خانه دریا شماره ثبت ۳۵۰۰ ۱۳۹۷/۳/۲۸ ۶:۴۳:۰۲

چارت سازمانی

۱۳۹۷/۳/۱۶ ۲۰:۴۴:۱۷

مالکان شهرک ساحلی خانه دریا به هدف مدیریت هرچه بهتر این شهرک زیبا اقدام به تشکیل انجمن مالکان خانه دریا کرده‌اند. این انجمن که در قالب یک موسسه غیر تجاری ثبت و مشغول به فعالیت شده است وظایف مدیریت، نگهداری و حفظ رفاه اعضای خود در شهرک ساحلی خانه دریا را بر عهده دارد. [...]

چارت سازمانی ۱۳۹۷/۳/۱۶ ۲۰:۴۴:۱۷